Philadelphia to Atlanta, October 2016


October 21, 2016 Photos: 19

 From the Air-SFO to PHL

October 22, 2016 Photos: 65

 Historic and Modern Philadelphia

Map

October 23, 2016 Photos: 11

 Delaware Awareness

Map

October 23, 2016 Photos: 63

 Maryland to West Virginia

Map

October 24, 2016 Photos: 44

 Shenandoah National Park

Map

October 24-26, 2016 Photos: 129

 Blue Ridge Parkway

Map

October 26-27, 2016 Photos: 52

 Great Smoky Mountains National Park

Map

October 27, 2016 Photos: 33

 Tennessee and the Carolinas

Map

October 28, 2016 Photos: 30

 Columbia, SC

October 28, 2016 Photos: 34

 Congaree National Park

October 29, 2016 Photos: 105

 Charleston, SC

Map

October 29, 2016 Photos: 5

 Atlanta, GA

Video Playlist